Bemiddeling en Begeleiding

Bemiddeling
Ninera draagt zorg voor persoonlijke bemiddeling en begeleiding. Tijdens een intakegesprek inventariseren wij jullie wensen en verwachtingen met betrekking tot de opvang. Met deze informatie gaan wij voor jullie op zoek naar een geschikte nanny. Wij hebben een bestand met nanny’s, waarin allereerst wordt gekeken of een van deze nanny’s bij het gezin past. Wij nemen contact op als wij jullie willen voorstellen aan nanny. Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland waarbij gekeken wordt of er sprake is van een klik. De nanny kan indien gewenst een dagdeel met het gezin meedraaien. Als er sprake is van een klik, zetten wij het proces verder in gang. Ninera komt dan bij jullie langs om in de woning een risico-inventarisatie uit te voeren en stelt de contracten op. Als de inschrijving van de nanny en uw woning als opvanglocatie rond is, kan de nanny bij jullie aan het werk. Dit traject neemt een paar weken in beslag. Wij adviseren om voorafgaand aan de eerste werkdag nogmaals met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek worden de details van de opvang besproken en afspraken gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de opvang goed van start kan gaan.
Begeleiding
Onze dienstverlening stopt niet na de bemiddeling. Ninera blijft de kwaliteit van de kinderopvang bewaken en blijft met jullie in gesprek om te horen of de kinderopvang naar wens verloopt. Zo wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse risico-inventarisatie in en rondom het huis ingepland en vindt er tweejaarlijks een gezamenlijk gesprek plaats om de opvang te evalueren. Ook biedt Ninera jullie en de nanny handvatten om met elkaar in gesprek te gaan. En voor vragen en/of advies zijn wij altijd bereikbaar.
 
Wij gaan ook regelmatig met de nanny in gesprek om de opvang te evalueren en bieden hen daarnaast de kans om zichzelf te blijven ontwikkelen. Zowel de persoonlijke als de deskundigheidsbevordering komt ruim aan bod tijdens coaching, cursussen/trainingen en intervisie. De cursussen en trainingen worden gegeven door een professional en gaan over onderwerpen waar op dat moment behoefte aan is of in de belangstelling staat. Nanny’s kunnen zelf input geven voor de inhoud van de begeleiding. Iedere nanny heeft namelijk haar eigen wensen en behoeften en Ninera is van mening dat je er meer uithaalt wanneer je hierbij aansluit. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte voor (pedagogische) vragen en/of advies.
 
Ninera verzorgt de kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen tussen ouders en de nanny’s via het bureau verlopen en de administratie voor beide wordt verzorgd. De kassiersfunctie is verplicht gesteld vanuit de Wet Kinderopvang.
 
shutterstock_155317298