Kinderopvangtoeslag

Ninera is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP) en voldoet daarmee aan de landelijke kwaliteitsnormen van de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat je over de gemaakte kosten kinderopvangtoeslag kunt aanvragen; een teruggave in opvangkosten vanuit de overheid.
 
Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en gemiddelde kindtarief. In 2017 krijg je maximaal € 5,75 per kind per uur terug. Dit maakt kinderopvang aan huis vanaf 2 kinderen vaak voordeliger dan andere vormen van opvang.
 
In deze tabel vind je het percentage dat je per kind terug kan krijgen: Kinderopvangtoeslagtabel 2017
 
Je kunt ook de online proefberekening van de Belastingdienst invullen. Hiervoor heb je een aantal gegevens nodig, waaronder het gemiddelde kindtarief. Ninera berekent deze standaard in de offertes.Toeslagen BD
 
Stel: je hebt 4 kinderen (of 2 eigen kinderen en 2 van de buren). Alle kinderen nemen dezelfde uren af, bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 17.30 uur. Bij een uurtarief van € 16,50, betaal je € 4,13 per kind per uur. Hoeveel kinderopvangtoeslag je hierover terugkrijgt, is uit te rekenen in de online proefberekening van de Belastingdienst. Noot: Als er ook kinderen in het gezin schoolgaand zijn, nemen zij minder uren af en valt het gemiddelde kindtarief hoger uit.
 
Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we je naar de website van de Belastingdienst.