Opvangeisen

Maximum aantal kinderen per opvanglocatie
Het is wettelijk vastgelegd hoeveel kinderen een nanny op mag vangen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Een nanny mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen, waarvan:

  • Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
  • Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
  • Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

 
Risico-inventarisatie
De veiligheid van de kinderen staat voorop. De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Als het gezin kiest voor kinderopvang aan huis, is het verplicht om naar de veiligheid van de woning te kijken. Ninera voert een risico-inventarisatie uit en de GGD controleert deze tijdens de eerste inspectie. De veiligheid en hygiëne worden beoordeeld aan de hand van een risico-inventarisatieformulier, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden, ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. Ninera stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Uiteraard worden de nanny en de ouders hierbij nauw betrokken. Op de opvanglocatie is altijd een exemplaar van de risico-inventarisatie (incl. evt. actielijst) aanwezig. Hier zorgt Ninera voor.

Eisen aan de opvanglocatie
De volgende inrichtingseisen zijn van kracht bij kinderopvang aan huis.

  • Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte.
  • Zowel binnen als buiten zijn er voldoende speelmogelijkheden. Is er geen buitenruimte aanwezig, dan moeten er in de nabije omgeving alternatieven zijn, zoals een speeltuin of een park, zodat regelmatig naar buiten gaan mogelijk is.
  • De woning is rookvrij.
  • Bij opvang van 4 kinderen of meer is er een achterwacht voor calamiteiten. Een achterwacht is een persoon ouder dan 18 jaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.