Inspectierapporten & jaarverslagen

GGD-inspecties en inspectierapporten
De GGD inspecteert kinderopvangorganisaties om de kwaliteit te beoordelen. In de ‘Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ zijn onder meer regels opgenomen waaraan iedere organisatie moet voldoen. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, inspecteren toezichthouders minimaal jaarlijks alle kinderopvangorganisaties. Door heel Nederland wordt gewerkt met dezelfde instrumenten om tijdens een inspectiebezoek op een gestructureerde manier informatie te verzamelen. De inspectierapporten geven een overzicht van de getoetste eisen en geven hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordelingen zijn.
Logo GGD - Ninera website inspectierapport
Lees hier onze inspectierapporten:
 
September 2021: Inspectierapport GGD 24 september 2021
November 2020: Inspectierapport GGD 26 november 2020
April 2019: Inspectierapport GGD Ninera 30 april 2019

Maart 2018: Inspectierapport GGD Ninera 27 maart 2018
April 2019: Inspectierapport GGD Ninera 30 april 2019
Maart 2018: Inspectierapport GGD Ninera 27 maart 2018
Juni 2017: Inspectierapport GGD Ninera 13 juni 2017
Augustus 2016: Inspectierapport GGD Ninera 15 augustus 2016
Oktober 2015: Inspectierapport GGD Ninera 12 oktober 2015
Juni 2014: Inspectierapport GGD Ninera 2 juni 2014
Juli 2013: Inspectierapport GGD Ninera 30 juli 2013

 
Lees hier onze jaarverslagen en klachtenvrijbrieven:
Juni 2020: Certificaat Klachtenvrij 2019
Juni 2020: Jaarverslag 2019
Juni 2019: Certificaat Klachtenvrij 2018
Juni 2019: Jaarverslag 2018
Februari 2018: Certificaat Klachtenvrij 2017
Februari 2017: Certificaat Klachtenvrij 2016
Februari 2017: Openbaar algemeen jaarverslag 2016
Januari 2016: Klachtenvrijbrief 2015
Januari 2015: Openbaar jaarverslag Klachten 2014 (incl. klachtenvrijbrief)
 
Tot en met 31 december 2015 was Ninera aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Per 1 januari 2016 is dit overgegaan in de Geschillencommissie (Kinderopvang en Peuterspelen).