Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid geeft weer hoe Ninera de pedagogische kwaliteit wilt waarborgen in haar kinderopvang en geeft aandacht aan alle facetten die komen kijken bij het behalen van de kwaliteit die zij voor ogen heeft.
 
“Kwaliteit begint in onze ogen al bij de selectie van de nanny’s. De kwaliteit van de kinderopvang wordt namelijk in hoge mate bepaald door de pedagogische kwaliteiten en persoonlijkheid van de nanny. Onze selectie is dan ook uitgebreid en kritisch.”
 
Naast het selecteren van de beste nanny’s draagt ook goede matching bij aan de kwaliteit van kinderopvang. Matching is maatwerk. Klikt het met elkaar, passen de persoonlijkheden bij elkaar? Zitten ouders en nanny met elkaar op één lijn wat betreft opvoedingsdoelen? Liggen de normen en waarden bijeen?
 
En net als dat ieder gezin anders is, is ook iedere nanny anders. Ninera is dan ook van mening dat begeleiding op maat hetgeen is waar behoefte aan is en wat de kwaliteit zowel kan waarborgen als vergroten.

 
Pedagogische visie
De pedagogische visie is een belangrijk onderdeel van het pedagogisch beleid en geeft de achterliggende waarden weer van het pedagogisch handelen dat Ninera van haar nanny’s verwacht. Ninera vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat alle nanny’s vanuit passie werken en op een liefdevolle manier met kinderen omgaan.
 
Vraag het pedagogisch beleid en/of de pedagogische visie op via info@ninera-kinderopvang.nl. Nanny’s ontvangen een exemplaar tijdens het sollicitatietraject.
 
De GGD-inspecteur geeft haar bevindingen over ons pedagogisch beleid
De GGD heeft Ninera in juni 2017 voor het laatst geïnspecteerd. Tijdens een inspectie is er ook altijd aandacht voor de visie op pedagogisch handelen en de uitvoering van het pedagogische beleid. De inspectierapporten en jaarverslagen zijn te vinden onder ‘Inspectierapporten en jaarverslagen’.